Logo

Omgaan met emoties

Iedereen ervaart emoties. De één is fijner dan de ander, maar ze zijn er wel. Omgaan met emoties kan wanneer je ze onder ogen komt. Ik leg je uit hoe je dat doet en waarom emoties er mogen zijn.

Wat is een emotie?

We kennen allemaal de basisemoties, zoals vreugde, verdriet, woede, angst, afschuw en verbazing. Wanneer we emoties ervaren worden er meerdere hersengebieden geactiveerd die we samen het limbische systeem noemen.

Daarnaast spelen verschillende neurotransmitters en hormonen een belangrijke ril bij het ervaren van emoties. Voorbeelden hiervan zijn dopamine, (bij blijdschap en genot) serotine, (belangrijk voor onze stemming) en adrenaline (bij woede, angst en pijn maar ook bij fysieke inspanning).

Emoties worden als informatie vanuit ons centrale zenuwstelsel ons lichaam ingestuurd via peptiden: kleine stukjes eiwit die signalen in het lichaam van de ene cel naar de andere overbrengen. Op de celwand van iedere cel zitten celreceptoren die bij een emotie opengaan, de peptide vasthouden en de lading -een emotie-, opnemen. In de cel wordt de emotie, een trilling, opgeslagen als herinnering. Dus op celherinneringsniveau wordt een emotie opgeslagen. Meestal is dat een groepje cellen die gezamenlijk eenzelfde lading meekrijgen.

De werking van een emotie wordt hieronder schematisch weergegeven.

Iedere emotie heeft een begin een piek en neemt weer af. Hieronder word dit schematisch aangegeven.

Omdat je brein niet ontwikkeld is voor de nuances van de moderne tijd kunnen (kleine) gebeurtenissen ervaren worden met een enorme frustratie of angst door een eerder geregisterde gebeurtenis uit het verleden. Het brein houdt geen rekening met context, de verhouding of de sfeer van de situatie.

Het maakt voor het brein ook niet uit of de angst is gegroeid of is veroorzaakt door 1 enkel trauma. Hierdoor is het mogelijk om op een alledaagse situatie woedend, panisch, verdrietig of op een andere heftige manier kan reageren.

Tegelijkertijd wil ons brein ons beschermen tegen deze pijnen. Het verzint hiervoor allerlei trucjes. Voorbeelden daarvan zijn verslavingen, agressief reageren, altijd aardig zijn, perfectionistisch zijn, situaties vermijden, minderwaardig voelen, wantrouwend zijn enzovoorts.

Hoe meer emoties zich vastzetten in je lichaam hoe meer energie dit kost. Stel je voor dat je een bal (emotie) onder water houdt. Hoe meer ballen je onder water moet houden hoe meer energie dit je kost.

Dit gaat dus ten koste van jezelf en kan leiden tot spanning, stress, depressie, burn-out enzovoorts.

Waarom zou je moeten omgaan met emoties?

Vaak als we iets vervelends of zelfs traumatisch hebben meegemaakt willen we graag verder met ons leven en hier niet meer aan terug denken. Toch is het goed om hierbij stil te staan.

Vastgezette emoties uit het verleden hebben namelijk invloed op je stemming, gedachtes en gedrag. Uiteindelijk uit zich dat ook in fysieke klachten. Vaak gebeurt dit op een onbewust niveau maar ergens zijn we ons er wel van bewust dat we ons niet meer hetzelfde voelen als voorheen. Dit komt omdat de emotie zich heeft vastgezet in de cellen van het lichaam.

Wat kun je met emoties doen?

Een negatief gevoel kan soms lang bij je blijven. (Dagen, weken, maanden) dit komt omdat we de emotie niet accepteren waardoor deze niet volledig doorvoelt wordt. Vanuit de oerkracht (overlevingsdrang) zijn we geneigd pijn te vermijden en ons lichaam is hier erg efficiënt in zoals je eerder hebt kunnen lezen.

Door de emotie toe te staan en daarbij te blijven kan deze doorvoeld worden.

Wist je dat als je op een gezonde manier emotie doorvoelt deze binnen 90 seconden verwerkt is?

Nadat de informatieoverdracht in de cellen heeft plaats gevonden en de trilling voorbij is de emotie letterlijk opgelost. Een emotie is dus slechts een biochemisch proces. Vaak vinden wij wat van de emotie of van het gevoel en daarmee onderbreken we dat proces. Hierdoor vindt de informatieoverdracht in de cellen niet plaats en blijven de peptiden in de cellen zitten. Deze cellen gaan zich vervolgens weer delen en geven de peptiden door.

Hoe werkt omgaan met emoties?

Het proces is simpel:

  1. Word je bewust van de emotie
  2. Merk op waar je de emotie voelt in je lichaam. (Het helpt om je ogen te sluiten en rustig te ademen)
  3. Blijf bij de emotie met je aandacht
  4. Wacht af

Een emotie doet zichzelf

Zoals eerder beschreven is een emotie een biochemisch proces. Door dit proces zijn gang te laten gaan verwerk je de emotie.

Er zijn 3 gedragingen die dit proces onderbreken:

  1. Weerstand hebben tegen de emotie (je hebt bijvoorbeeld een oordeel over de emotie)
  2. Gedachten koppelen aan de emotie (je wilt de reden of oorzaak weten van de emotie)
  3. Invloed uit willen oefenen op de emotie (bijvoorbeeld door de emotie weg te drukken)

Tijdens de sessies gaan we hier uitgebreid op in en gaan we samen het proces aan met als doel om weer vrij te leven.

Benieuwd wat beter bij jou past, een doorbraakcoaching of ademwerk? Vraag het mij gerust. Neem gemakkelijk contact op.

Nieuws & blog updates ontvangen?

×